Transporttilskud

Alle ryttere der er medlem af NSR, og som opfylder nedenstående krav kan søge om transporttilskud:
 1. Ansøgeren skal have NSR som stamklub, dvs. at denne Skal starte for NSR når det er muligt.
 2. Ansøgeren skal have betalt sit kontingent rettidigt. Dette gælder dog ikke nye medlemmer.
 3. Ekvipagen skal tidligere være placeret ved mindst et distriktsstævne i den klasse, der søges transporttilskud til.
 4. Ekvipagen skal være placeret ved det stævne der søges til. Dvs. er man placeret i LB ved et distriktsstævne kan man næste gang man bliver placeret i LB ved mindst et distriktsstævne søge om transporttilskud.
Hvis ikke disse 4 krav er opfyldt, bortfalder retten til at modtage transporttilskud.

Hvilke stævner kan der søges til?
 1. Der ydes transporttilskud til distriktsstævner og opefter.
 2. Der kan ydes transporttilskud ved mindre stævner, når særlige omstændigheder taler derfor (afgøres af bestyrelsen).
 3. Der kan ikke opnås transporttilskud til klubbens egne arrangementer.
Hvordan skal der søges?
 1. Ansøgningen om transporttilskud skal sendes til klubbens kasserer og være modtaget af denne senest 1 måned efter stævnets afholdelse for at være gyldigt.
 2. Ansøgningen skal indeholde fælgende oplysninger:
  1. Rytterens navn.
  2. Hestens eller ponyens navn.
  3. Hvilket stævne der søges transporttilskud til (herunder særlige omstændigheder f.eks. stævner i udlandet, mesterskaber etc.)
  4. Hvilken klasse man er placeret i.
Alment:
 1. Transporttilskuddet udgør kr. 100,- pr. stævne. Dog 200 kr. for stævner uden for sjælland.
 2. Hvert medlem af NSR kan max få udbetalt kr. 500,- pr. år.
 3. Der kan altid søges om ekstra tilskud, når særlige lejligheder taler derfor.
 4. Alle eventuelle tvivlspørgsmål afgøres af bestyrelsen.
 5. Bestyrelsen har altid ret til at kræve dokumentation for at kvalifikationskravet er opfyldt.
Husk når du sender ind at det kun er en ansøgning og dette ikke er ensbetydende med at tilskuddet bevilges.

Hvis du har eventuelle tvivlspørgsmål er du meget velkommen til at ringe til kassereren og spørge.

Godt stævne år!

Nordsjællands Sportsrideklub