Regler for brug af springbane.

Regler for springbanen


• Skal være medlem af NSR for at benytte banen

• Alle skal bære ridehjelm

• Voksenopsyn hvis du er under 18 år

• Banen er lukket når bommen er for

• Banen er lukket når der er vådt

• Alle bomme skal hænge på støtterne i mindst en af siderne når du er færdig

• Sikkerhedsskålene må ikke ligge i sandet