Nyheder

Generalforsamling
Kære NSR medlem

Efter, at der nu er genåbnet indkalder vi til ordinære generalforsamling tirsdag den 1. marts 2022 kl. 19.00 på NSR, Langstrupvej 2 i Fredensborg i cafeteriaet og håber at se rigtig mange af jer. Vi følger naturligvis de gældende anbefalinger.

Dagsorden for generalforsamlingen er:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning for 2021
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Fremlæggelse af budget for 2022 og fastlæggelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår, at kontingent for det kommende år for passive medlemmer fastsættes til 260 kr., for juniorer til 340 kr. og for seniorer til 490 kr.
5. Behandling af indkomne forslag. I henhold til vedtægterne skal forslag være formanden i hænde senest 1. januar. Der er ikke modtaget forslag pr. denne dato fra medlemmerne.
6. Valg af formand, næstformand og kasserer til forretningsudvalg. Anne Birgitte Gammeljord (formand), og Anita Cordrey (kasserer) og. Majbritt Paulson (næstformand)
modtager genvalg.
7. Valg af medlemmer til:
- stævneudvalget bestående af Anna Christina de Jonquieres (formand), Majbritt Paulson, Mette Christensen, Camilla Løye, og Anita Cordrey modtager genvalg
- kommunikationsudvalget bestående af Kristine Amalie Paulson modtager genvalg
- cafeteriaudvalg bestående af Pam Cordrey (formand), Lena Henk og Charlotte Svendsen modtager genvalg
8. Valg af 2 suppleanter til forretningsudvalg. Birgit Bodin og Berit B. Christensen modtager genvalg
9. Valg af 2 revisorer. Jan Johnstad og Kim Dyhring modtager genvalg
10. Valg af 1 revisorsuppleant. Birgit Bodin modtager genvalg
11. Eventuelt

Vi glæder os meget til at se jer

På bestyrelsens vegne
NSR