Nyheder

Generalforsamling 2021
Kære NSR medlem

Med nogen forsinkelse på grund af Covid-19 indkalder vi nu til ordinære generalforsamling tirsdag den 22. juni 2021 kl. 19.00 på NSR, Langstrupvej 2 i Fredensborg i cafeteriaet og håber at se rigtig mange af jer. Vi følger naturligvis de gældende anbefalinger. Hvis vejret tillader sidder vi udenfor.

Dagsorden for generalforsamlingen er:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning for 2020
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Fremlæggelse af budget for 2021 og fastlæggelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår, at kontingent for det kommende år for passive medlemmer fastsættes til 270 kr., for juniorer til 320 kr. og for seniorer til 470 kr.
5. Behandling af indkomne forslag. I henhold til vedtægterne skal forslag være formanden i hænde senest 1. januar. Der er ikke modtaget forslag pr. denne dato fra medlemmerne.
6. Valg af formand, næstformand og kasserer til forretningsudvalg. Anne Birgitte Gammeljord de Jonquieres (formand), og Anita Cordrey (kasserer) og Majbritt Paulson (næstformand) modtager genvalg.
7. Valg af medlemmer til:
- stævneudvalget bestående af Anna Christina de Jonquieres (formand), Majbritt Paulson, Camilla Løye, og Anita Cordrey modtager genvalg
- kommunikationsudvalget bestående af Kristine Amalie Paulson modtager genvalg
- cafeteriaudvalg bestående af Pam Cordrey (formand), Lena Henk og Charlotte Svendsen modtager genvalg
8. Valg af 2 suppleanter til forretningsudvalg. Birgit Bodin og Berit B. Christensen modtager genvalg
9. Valg af 2 revisorer Jan Johnstad og Kim Dyhring modtager genvalg
10. Valg af 1 revisorsuppleant. Birgit Bodin modtager genvalg
11. Eventuelt

Vi glæder os meget til at se jer

På bestyrelsens vegne

Anita Cordrey